Archive for april, 2014

Att vara en god människa

06 april 2014

I går hade jag glädjen att lyssna på Stefan Einhorn som talade utifrån att vara en god människa. Kontentan var att det lönar sig att vara god utifrån allas perspektiv.

Jag blev glad och stärkt över hans budskap så här kommer en kort sammanfattning.

Varför ska vi vara en god människa, var den första frågan han ställde. Och svaret gavs med tre anledningar. Tre är ju ett heligt tal i presentationer. Tre saker går att komma ihåg, tre blir inte för mycket men ändå tillräckligt. Med tre saker kan vi åhörare fortfarande förstå den röda tråden.

Vi ska vara en god människa för vår egen skull för att vi tjänar på det, det skapar tillit och att njutningscentrum i hjärnan aktiveras på samma sätt som vid sex, god mat och narkotika. Och som Stefan så tydligt deklarerade; det är INTE tanken som räknas utan handlingen.

Vi ska också vara en god människa för våra medmänniskor skull. Det finns alltid något vi kan göra om än så lite. Och många gånger är det det lilla som gör skillnaden.

Som tredje anledning ska vi vara god människa för gruppens skull. Det är bevisat att en grupp som bemöts på ett gott sätt presterar bättre.

Hur ska vi då göra för att vara en god människa?

Ja, genom att vara generös. Generös med beröm, dela med oss av tankar och idéer, och kanske också vara generös med pengar. Vi fick med oss ett kinesiskt talesätt – Om två personer ger varandra varsitt ägg, så har de ett ägg var. Om de ger varandra varsin idé så har de sen två idéer var.

Ett annat sätt är att undvika konflikter. Konflikter bygger på att en blir förlorare och en vinnare, men framför allt skapar det ovänskap och det är något ingen vill ha. Grundtanken är att inte ta det den andra säger som personligt. Bemöt konflikten med vänlighet, tolerans och kärlek. Det är den andra som upplever konflikten, du behöver inte ta åt dig och förstärka den. Men, som också betonades, detta ska hanteras med klokhet.

Vi ska vara ett föredöme. Andra härmar det vi gör, inte det vi säger. Och så ledde Stefan oss i ett antal övningar där vi i publiken, trots hans exakta instruktion att vi skulle göra som han sa och inte som han gjorde, så gjorde vi precis tvärtom, dvs det han gjorde och inte det han sa.

Som avslutning uppmärksammades vi på hur ofta vi hamnar i dilemmat att vara en god människa. Och att detta händer massor av gånger varje dag. Ska vi hälsa på någon vi känner? Ska vi hålla upp dörren för den som kommer efter? Bara för att ta några exempel.

Äkta snällhet definierar Stefan som ”vilja avspeglad i handling” samt att vi använder gott omdöme.

Finalen var att vi fick hjälp att få syn på de motkrafter mot att vara en god människa som vi alla måste kämpa med. Vår egen rädsla, vår oförmåga att stå upp för det som är rätt och riktigt samt vår prestige.

Vi måste bekämpa nånannanismen, dvs att överlåta åt någon annan att göra det som vi med våra motkrafters hjälp inte gör själva.